Thursday, 6 August 2009

Map Mindos

ketika aku sendiri, dan aku mencoba untuk membuat sebuah repo yang di letakkan di sistem operasi mindos, terpikir lah oleh ku bagai mana caranya supaya tida di kopy kan lagi repo.iso tersebut ke komputer yang laen, sehingga aku mendapat kan sebuah cara untuk map atau mounting repo .iso . beginilah caranya

root@jeams:~#mount -t cifs //192.168.0.242/repo_ubuntu /media/repo_ubuntu -o username=jeams,password=jeamsjuga

sehingga akan terbentuk lah sebuah map atau folder di dalam /media/..... tapi jangan lupa buat terlebih dahulu folder untuk meletakkan hasil monting ke dalam folder /media/ .... sekian dari saya semoga satu baris perintah di atas dapat membantu wasalammmmmm............

No comments:

Post a Comment